Elämään integroituja mobiililaitteita, kiitos!

ICT:n vaikutus työhyvinvointiin on perustunut aikaisemmin vain arvauksiin, mutta nyt olemme tehneet aiheesta ensimmäisen tutkimuksen. Tuloksista voidaan todeta, että ICT-hyvinvointi on tärkeää, jonka todistavat lähes 100 kyselyymme vastannutta yrityspäättäjää.

Kaikki tietävät miltä tuntuu, kun mobiililaitteet eivät toimi – kun mobiililippu ei lataudu tarkastajan ollessa kohdallasi, tai kun Skype-sovellus ei pelitä palaverin alkaessa. Silloin pääsee helposti ärräpää: ”Hitto taas tätä teknologiaa!”

Me Data-Infolla olemme jo pitkään uskoneet, että ICT mahdollistaa arjen toimivuuden ja sitä kautta hyvinvoinnin. Mutta miten työpaikan ratkaisut sitten vaikuttavat työssä viihtymiseen? Tätä kysymystä lähdimme selvittämään ensimmäisessä ICT-hyvinvointi tutkimuksessa.

Aiheesta ei ole tehty juurikaan tutkimuksia tai käyty laajempaa keskustelua. Siksipä teetimme keväällä 2018 kyselytutkimuksen yhdessä Taloustutkimuksen kanssa. Kartoitimme, miten suomalaisten yritysten päättäjät aiheeseen suhtautuvat ja mistä tekijöistä ICT-hyvinvointi oikeasti muodostuu.

ICT lisää työhyvinvointia

Tutkimus osoittaa, että työntekijöiden viihtyvyyteen töissä vaikuttavat erityisesti:

  • mahdollisuus tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta
  • valinnanvapaus laitteiden suhteen
  • mobiilitoiminnan rajoittamattomuus
  • mahdollisuus hyödyntää työvälineitä myös vapaa-ajalla

Näin ollen voidaan siis todeta, että hyvinvointi todellakin syntyy työntekoa tukevista ja arkea helpottavista ICT-ratkaisuista.

Tutkimuksen mukaan organisaatiot ovat selvästi jakautuneet kahtia niihin, joissa ICT-asiat on hoidettu hyvin ja niihin, joissa ICT aiheuttavat ongelmia. Tuloksissa yllätti eniten, että jopa reilun neljänneksen (27 %) mielestä ICT-asiat ovat organisaation jatkuva ongelma ja stressin aiheuttaja.

Prosenttiosuus on merkittävä siihen nähden, että kyse on työntekijöiden hyvinvoinnista. Kuten olen aikaisemminkin tässä blogissa todennut, hyvinvoivat ihmiset tekevät menestyvän yrityksen. Tutkimus vahvistaa tämän näkemyksen ja sen, että yritykset, jotka näkevät ICT-asiat pakollisena pahana ovat auttamatta kehityksessä jäljessä, kun taas ne, jotka panostavat asiaan tosissaan voivat saavuttaa ICT:llä merkittävää kilpailuetua omalle liiketoiminnalleen.

Data-Info = ICT-hyvinvoinnin viestinviejä

Juuri valmistunut tutkimus on meidän datainfolaisten työlle merkittävä, sillä se vahvistaa jo olemassa olleen näkemyksemme siitä, että ICT on ennen kaikkea mahdollisuus, jolla on suuri merkitys organisaatioiden toimivuuden ja menestyksen kannalta. Lisäksi tutkimustulokset kertovat, että työllämme on selkeästi tilausta.

ICT on ennen kaikkea mahdollisuus, jolla on suuri merkitys organisaatioiden toimivuuden ja menestyksen kannalta.

Haluamme hyödyntää tutkimuksen tuloksia toimimalla viestinviejinä maailmalle. Kun taustalla on tutkittua dataa ihmisten tarpeista, uskallamme vielä vahvemmin puhua tämän asian puolesta ja pystymme kehittämään entistäkin parempia palveluja tulevaisuuden työntekoa varten. Kyselytutkimus on tarkoitus uusia vuosittain, jolloin saamme tietoa myös toimintamme vaikutuksista yrityksiin ja ICT-hyvinvointiin.

ICT-hyvinvoinnin tärkeys, on enemmän kuin totta. Nyt tiedämme varmasti, että hyvinvoivat ihmiset tarvitsevat elämäänsä laitteita ja palveluja, jotka toimivat saumattomasti ja ilman, että niihin tarvitsee kiinnittää sen suurempaa huomiota.

Joten miten on, laitetaankos ne elämään integroidut mobiililaitteet kuntoon teidänkin työpaikalla?

Tutustu tutkimuksen yhteenvetoon tästä.