Telia Personal Work – products and services for your business

KOULUTUSPALVELUT

Kaikki irti työvälineistä

Kun laitteet ja järjestelmät ovat hanskassa eivätkä hanskatkaan ole hukassa, itse töihin keskittyminen on huomattavasti tehokkaampaa. Siksi haluamme järjestää koulutuksia, jotka maksimoivat työvälineiden hyödyn liiketoiminnalle. Koulutukset voidaan räätälöidä yrityskohtaisesti tarpeiden mukaan.

Koulutuspalveluun sisältyy koulutuksen lisäksi:

  • Koulutusten suunnittelupalaverit
  • Koulutettavien osaamisen esikartoitus
  • Sähköiset koulutusmateriaalit
  • Koulutusten palautteet ja niiden yhteenvedot sähköisesti ja tulosteena

Räätälöityä koulutusta

Koulutusten kohteena ovat usein organisaation pääkäyttäjät tai loppukäyttäjät. Koulutus rakentuu moduuleista, joista voidaan valita mukaan osioita tarpeen mukaan.

IT-asiantuntijoille, pääkäyttäjille ja päättäjille voidaan järjestää mobiilikoulutusta esimerkiksi teemoista:

  • Laitteiden tietoturva
  • Laitteiden etähallinta (MDM)
  • Sovellusten jakelu (MAM)
  • Sisällönhallinta (MCM)

Loppukäyttäjille järjestetään usein

  • Mobiililaitteiden ja -sovellusten käyttökoulutusta
  • Tietokoneiden ja ohjelmistojen käyttökoulutusta

Koulutustapoja on joka makuun ja tarpeeseen. Voimme järjestää luokka-, lähi- tai etäopetusta riippuen aiheesta ja yrityksen toiveista. Koulutusmateriaalit saa aina itselleen PDF-tiedostoina tai lisämaksusta tulosteena.

Ota yhteyttä