Haloo! Kuuluuko?

Toimistoarki on välillä yhtä sirkusta, jossa työntekijä keskeytetään vähän väliä milloin minkäkin kysymyksen tai kommentin takia. Tässä tohinassa intensiivinen työnteko on hankalaa, ja siksi onkin selvää, että tarvitaan toimivia kuulokkeita työrauhan turvaamiseksi.

Ihmiset ovat nykyään paljon tietoisempia ympäröivästä melusta ja haluavat siitä eroon. Niin myös me työntekijät Jabralla, mutta verrattuna muihin raskaan työn raatajiin olemme tässä erityisasemassa. Meiltä löytyy talon sisältä runsaasti asiantuntijaosaamista, valmistammehan ammattilaiskuulokkeiden lisäksi myös kuulolaitteita. Ymmärrämme korvan rakenteen, kuulon toiminnan ja puheen tuottamisen ja hyödynnämme näitä kehittäessämme entistä parempaa ääniteknologiaa. Tässä blogitekstissä esitän yleisimmät syyt kuulokkeiden tarpeelle sekä paljastan parhaat ratkaisut näiden ongelmien poistamiseen.

Meteli, keskeytykset ja huono kuuluvuus, nuo työpaikan yleisimmät vitsaukset

Meteli on avokonttoreiden yleisin ongelma: yksi kollega puhuu puhelimessa, toiset kokoustavat viereisellä työpisteellä ja kolmas esittelee asiakkaalle toimistotiloja. Vaikka olisit varustettu kuinka hyvällä keskittymiskyvyllä hyvänsä, on toimistoarki välillä yhtä sirkusta, ja työnteko todella hankalaa. Tässä tilanteessa kuulokkeiden tärkein funktio on eliminoida ympäristön aiheuttama melu.

Ei riitä että kuulee mitä toinen sanoo langan päässä, vaan dialogin on toimittava molempiin suuntiin. Puhelua puhuessa on tärkeää paitsi se, että itse suojautuu meteliltä ja pystyy keskittymään aiheeseen myös se, että mikrofoni on laadukas eikä päästä häiritseviä taustaääniä toiseen suuntaan. Näin myös vastaanottaja kuulee mistä puhutaan ja tutut huhuilufraasit ”Haloo! Kuuluuko?” voi unohtaa.

Ei riitä että kuulee mitä toinen sanoo langan päässä, vaan dialogin on toimittava molempiin suuntiin.

Kolmas ongelma on keskeytykset, jotka tutkitusti ovat avokonttoreissa iso asia. Tiesitkö esimerkiksi sitä, että jos tulet keskeytetyksi keskittyneessä tilassa, menee noin 23 minuuttia ennen kuin olet saavuttanut samanlaisen keskittyneisyyden tilan uudestaan. Lisäksi tutkimuksissa on laskettu, että keskiverto toimistotyöläiselle tulee päivän aikana keskeytyksiä jopa 10 minuutin välein. On selvää, että tarvitaan uusia toimintatapoja, jolla voidaan pitää intensiteetti työssä ja rajoittaa häiriöiden määrää.

Erilaiset työt vaativat erilaiset kuulokkeet

Nykyisessä työmaailmassa on lukematon määrä erilaisia työmuotoja ja -tapoja, siksi myös erilaisia kuulokkeita on oltava paljon. Puheammattilaiset kuten asiakaspalvelijat, hälytyskeskusten vaihteet ja Telia VIP -puhelinpalvelun vaihteenhoitajat saattavat pitää kuulokkeita päällä koko päivän, jolloin kuulokkeiden on oltava mukavat käyttää. Heille esimerkiksi johdottomat ja kevyet DECT-kuulokkeet ovat hyvä vaihtoehto. Toimistotyöläisillä taas toisenlaiset ominaisuudet ovat tarpeen. Aktiivivastamelukuulokkeet lieventävät ympäristöstä kuuluvaa melua, ja antavat rauhaa työpäiviin. Kuulokkeisiin on myös mahdollista saada lääkärin vastaanotoilta tuttu varattu-valo, joka kertoo kollegoille milloin on käytettävissä ja milloin ei.

Myös työntekotavat ovat muuttuneet, ja kommunikaation on oltava sujuvaa välimatkasta ja paikasta riippumatta. Kuulokkeilla voidaan luoda illuusio kasvokkaisesta keskustelusta, vaikka toinen osapuoli olisikin eri puolella maapalloa. Kokoukset voikin nykyään hoitaa perinteisen neukkarin sijaan vaikkapa autolla ajaessa, jolloin langaton Bluethoot-yhteys kuulokkeissa on toimiva ominaisuus. Jabran laitteita on saatavilla Microsoft-sertifioituna, joka tarkoittaa sitä, että kuulokkeet toimivat synkassa Skype for Business -neuvottelupalvelun kanssa.

Itselle hyvät kuulokkeet löytyvät vain kokeilemalla, mutta olen vahvasti sitä mieltä, että etsinnän vaiva tässä kohtaa kannattaa, sillä sujuvaa kommunikointia arvostetaan työmaailmassa entistä enemmän. Vaikka kuinka olisi hienot tietokoneet, puhelimet ja keskustelupalvelut, ei yhteys toimi, jos osapuolet eivät kuule toisiaan. Kuulokkeet ovat toimivan työnteon viimeistelevä rakennuspalikka, jota ei kannata jättää puuttumaan.

Tutustu Jabran tuotteisiin